AMB I Vara Bengan & Anna 2023-05-10

Radio Treby
Radio Treby
AMB I Vara Bengan & Anna 2023-05-10
Laddar in
/

Bengan och Anna från AMB i Vara gästade vår studion och vi pratade om utbildningen i Vara som har intagning inför hösten och detta fram till 15 maj